fbpx
by [email protected]

Xəbərlər

Biz nə üçün fəaliyyət göstəririk?

9

01/ Kənd Təsərrüfatının İnkişafı

Ölkəmiz kənd təsərrüfatının inkişafı üçün lazım olan resurslara malikdir. Bu resurslardan istifadə edərək ölkəmizdə kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək mümkündür.

02/ Kənd təsərrüfatı haqqında Radio və TV layihəsi yaratmaq

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı haqqında əhalini marifləndirmək üçün Radio və TV layihəsinin yaradılması vacibdir.

03/ Kənd təsərrüfatında satışın təşkilini sadələşdirmək

Hal-hazırda kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında bəzən istehsalçılar çətinlik çəkirlər. Biz yaxın gələcəkdə yaradacağımız layihələr əsasında bu problemi həll etməyə çalışacayıq.

LAYİHƏNİN AKTUALLIĞI

  • Dünyada və ölkəmizdə aqrar sahəyə artan marağın artması
  • Azərbaycan radio məkanında ixtisaslaşmış aqrar sahə ilə bağlı verilişin olmaması
  • Aqrar sahədə dövlət-özəl sektor və universitet-sənayə əməkdaşlığının koordinasiyasına olan ehtiyac
  • Beynəlxalq təcrübə və ekspertlərin məsləhətlərinin öyrənilməsi platformasının olmaması
ec4af7c18da 1
ec4afeab42e 1

Məqsəd

  • Ölkəmizdə aqrar sahənin dayanıqlı və davamlı inkişafı, xarici qabaqçıl təcrübələrin bu sahədəki istehsalçılar arasında maarifləndirmə işlərinə töhfə verilməsidir.
  • Beynəlxalq təşkilatlar, aidiyyati dövlət qurum və təşkilatlar və universitetlər arasında birgə əməkdaşlıqların dəstəklənməsi və real sektorun inkişafına əlavə dəyərin yaradılması

Haqqımızda

Layihələrimiz

Agroplatform olaraq müxtəlif layihələr yaratmaqda davam edirik

Sertifikatlaşma

Kənd təsərrüfatı üçün müəyyən sertifikatları ala bilərsiniz